+420 737 468 299
Zavolejte nám!
+420 737 468 299

Historie domu v Židovském Městě Třebíči č.p. 10

Poprvé je tento dům zmiňován v pramenech v roce 1724, kdy byl uveden mezi tzv. novými domy. Právě v tomto roce už vlastnil dům Simon Hirschl Schimerle Neustädtler, který tuto část získal jako věno svojí ženy – dcery prvního doloženého držitele domu zemřelého Jonase Schamsche. Roku 1772 koupil dům významný představitel moravského židovstva Isak Polnauer. Pozemkové knihy založené v roce 1785 jej zmiňují jako zemského staršího a známého obchodníka provozujícího v Třebíči už 25 let obchod s kávou, cukrem, kořením i různými barvivy. Tehdy byl dům pouze přízemní patřící vždy jen jednomu vlastníkovi.

Zřejmě po ničivém požáru v roce 1821 majitelé dům opravili a zároveň nadstavěli 1. patro, protože ve stejném roce se dům rozdělil na dva domovní díly. Do domovního dílu „A“, který v polovině 19. století patřil Eleonoře Polnauerové, se přicházelo skrz tzv. „Židovskou bránu“ a vstupovalo se vpravo umístěnými dveřmi do prvního patra. Tento díl byl tvořen dvěma nezaklenutými pokoji s trámovým záklopovým stropem, jedním malým pokojem s plackovou klenbou, chodbou a komorou. Součástí domovního dílu „A“ byl také zaklenutý krám Eleonory Polnaurové nacházející se rovněž v 1. patře.
Do domovního dílu „B“, který roku 1821 koupili Diamandovi a který se nacházel v přízemí, se vstupovalo přímo z „Židovské brány“. Jedna z celkového počtu tří zaklenutých místností (dnešní kavárna U „Židovské brány“) sloužila už v polovině 19. století jako kupecký krám, přesto je v pozemkové knize uvedeno, že dříve sloužila jako světnice. Na něj navazoval další menší krámek s výčepem kořalky a poslední místnost využívala opět Eleonora Polnaurová jako kupecký krám.

V pozemkových knihách Židovského Města Třebíč se několikrát objevilo v souvislosti s domem č.p. 10 označení tzv. „Židovská brána“. Prostor mezi domy č.p. 11, 12 částečně i mezi 10 a 13 byl v průběhu 19. století zaklenut a díky tomu vznikl dojem, že se do židovského ghetta vstupuje jakousi bránou. Při ničivém požáru v roce 1873 „brána“ shořela. Majitelé domovního dílu „A“ nechali dům opravit a vše připravili na opětovné zaklenutí průchodu. Proto nad částí domu č.p. 10 tesaři udělali pouze polovinu krovu k hřebenu a vzniklý otvor vyzdili zedníci. Jenže majitelé domu č.p. 13 už původní dispozici neobnovili, pouze nechali spravit střechu nad svým domem.

V letech 2012 – 2014 byl dům, který je na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky, opraven. Při opravě a rekonstrukci byly odstraněny cementové omítky, umělý kámen a další moderní materiály. Majitelé nechali zrestaurovat původní štukové vlysy a v patře obnovili trámový strop z počátku 19. století. Celkově získal dům vzhled typický pro stavby z přelomu 19. a 20. století.

Dům U Židovské brány

Při vstupu do historického Židovského Města v Třebíči se v blízkosti řeky nachází dům čp. 10, který písaři v pramenech označovali jako dům tvořící tzv. Židovskou bránu. Patří k novějším domům zmíněným poprvé v roce 1724. Přízemní dům v roce 1772 koupil významný představitel židovského obyvatelstva na Moravy Isak Polnauer a v domě provozoval obchod kávou, kořením a barvivy. Po požáru 1821 nechali majitelé přistavět další patro a dům byl rozdělen na dva domovní díly. I další požár v roce 1873 zanechal na domě svoji stopu. Při něm se zřítila tzv. Židovská brána a už nebyla znovu obnovena.
    Krásný dům U Židovské brány je zapsán na seznamu nemovitých památek a v letech 2012-2014 prošel komplexní rekonstrukcí.